Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn biedt hulp bij uiteenlopende psychische problemen. Heeft u een zorgvraag? Lees onderstaande informatie aandachtig door.

Verwijzing
Zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een vergoeding is een verwijzing noodzakelijk. Een verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts, medisch specialist of jeugdarts) een verwijzing afgeven. Voor elke zorgvraag heeft u een nieuwe verwijzing nodig. De originele verwijzing dient bij aanvang van de zorg aanwezig te zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:
• datum verwijzing;
• gegevens van de verwijzer: naam, functie, adresgegevens, AGB-code, en handtekening;

• gegevens cliënt: naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer;
• reden verwijzing: vermoeden van een DSM*-benoemde stoornis;
• er wordt verwezen naar: Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ.

*De DSM is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Bijvoorbeeld angst of depressie.

Contact & aanmelding

Niet verzekerde zorg
Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg zonder verwijzing of zonder DSM-benoemde stoornis is geen verzekerde zorg. Verder zijn onder andere aanpassingsstoornissen, relatie- en werk gerelateerde problematiek, coaching, trainingen en lifestyle programma’s uitgesloten van verzekerde zorg. Alle uitsluitingen zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Niet verzekerde zorg kunnen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Soms is er een vergoeding mogelijk vanuit een aanvullend pakket. Is de problematiek werk gerelateerd of heeft deze invloed op uw werk dan is een werkgever vaak bereid een bijdrage te leveren.

Zorgverzekeraars

Klik hier voor een volledig overzicht van gecontracteerde en ongecontracteerde zorgverzekeraars 2018.

Een vergoeding voor verzekerde zorg zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico. In 2018 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


Klik hier voor een volledig overzicht van gecontracteerde en ongecontracteerde zorgverzekeraars 2019.

Een vergoeding voor verzekerde zorg zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico. In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


Zorgverzekeringen zijn in te delen in natura-, restitutie- en combinatiepolissen. Bij een naturapolis dient u zorg af te nemen in “natura” bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Gaat u toch naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan krijgt u een lagere vergoeding (tussen 50 en 80%). Bij een restitutiepolis heeft u een vrije keuze. Ook wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat ontvangt u een volledige of vrijwel volledige vergoeding. Soms is dat 100% van het wettelijk vastgestelde tarief en soms is dat een door uw zorgverzekeraar vastgesteld “marktconform” tarief. Verder zijn er combinatiepolissen waarbij de vrije keuze beperkt is tot een aantal zorgsoorten. Informatie over vergoedingen en voorwaarden zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2018 werken wij voor jeugd tot 18 jaar geheel contractvrij. Aangezien jeugdhulp via gemeenten alleen in natura wordt aangeboden komen de kosten vanaf 1 januari voor rekening van de cliënt of ouders. 

Wanneer de cliënt beschikt over een PGB kan de zorg eventueel hieruit bekostigd worden. Ook kan er door uw gemeente een eenmalige beschikking afgegeven worden, bijvoorbeeld wanneer de juiste hulp elders niet of niet tijdig beschikbaar is. Dit dient u zelf vooraf te regelen bij uw eigen gemeente.

Kosten voor hulp zonder verwijzing, intelligentie-onderzoek zonder medische noodzaak en dyslexiezorg voor kinderen op het middelbaar onderwijs zijn altijd voor eigen rekening.

Contact & aanmelding

Kosten

De kosten van behandeling Gespecialiseerde GGZ zijn afhankelijk van tijdbesteding en diagnose. Zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ wordt na afsluiten van het traject of na 365 dagen gedeclareerd. Onverzekerde zorg wordt maandelijks gedeclareerd. Klik op onderstaande button voor een volledig overzicht van onze tarieven.

Wij hebben het versturen en innen van nota’s uitbesteed aan Famed. Famed is een financieel dienstverlener voor de zorgsector. 

De betalingstermijn van 30 dagen is meestal voldoende om een nota voor verzekerde zorg met uw zorgverzekeraar af te handelen. Duurt de uitbetaling van uw zorgverzekeraar langer, heeft u de nota niet direct doorgestuurd, is de vergoeding geheel of gedeeltelijk verrekend met uw eigen risico of ontvangt u om een andere reden geen (volledige) vergoeding dan is het mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling aan te vragen bij Famed. Kijk voor meer informatie op www.notavanfamed.nl

Bekijk de betalingsvoorwaarden

Wachttijden

De capaciteit van onze praktijk is mede afgestemd op de budgetten die beschikbaar worden gesteld door gecontracteerde zorgverzekeraars. Hierdoor ontstaan er wachttijden die variëren per zorgverzekeraar en zorgvraag. 

Wij verwachten voor de komende maanden een wachttijd van 9 tot 12 weken vanaf aanmelding tot intake.Tussen intake en de start van een behandeling hanteren wij in principe geen wachttijd. Vervolgafspraken proberen wij binnen 2 weken in te plannen.

De gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de afgelopen twee maanden was voor:

  • Basis GGZ: 14 weken tot intake en 2 weken tot start behandeling
  • Gespecialiseerde GGZ: 10 weken tot intake en 2 weken tot start behandeling.

(laatste update: 9-2-2019)

Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn
Europalaan 71
2408 BJ ALPHEN AAN DEN RIJN


Kvk: 53887646

Praktijk AGB code: 94056663


Telefoon

 0172 653 112

Fax
 0172 653 172 

Email
 europalaan@spa-psychologie.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Waardeer mij