Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn biedt hulp bij uiteenlopende psychische problemen. Heeft u een zorgvraag? Lees onderstaande informatie aandachtig door.

Verwijzing

Zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering mits voorafgegaan door een verwijzing. Deze verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld een bedrijfsarts, of medisch specialist) een verwijzing afgeven. Voor elke zorgvraag heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

  • De verwijsdatum (uiterlijk de dag van het intakegesprek en niet ouder dan 9 maanden);
  • Naam, functie, adresgegevens, handtekening en de persoonlijke (8-cijferige) AGB-code van de verwijzer;
  • Uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer (polisnummer);
  • Een verwijsreden met vermelding van een vermoedelijke diagnose (een vermoeden is voldoende, de uiteindelijke diagnose wordt door uw zorgverlener vastgesteld);
  • Een duidelijke vermelding of er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

Een verwijzing kan door de verwijzer digitaal naar onze praktijk worden gestuurd via ZorgDomein maar kan ook op papier worden afgegeven.

Bent u onder behandeling in de Generalistische Basis GGZ en blijkt uw zorgvraag te zwaar voor Basis GGZ dan kan de regiebehandelaar u verwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ door middel van een schriftelijke melding aan uw huisarts. Omgekeerd kan een regiebehandelaar in de Gespecialiseerde GGZ u ook terugverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. De schriftelijke melding aan de huisarts geldt dan als verwijsbrief mits voorzien van alle bovengenoemde gegevens inclusief de persoonlijke AGB-code van de regiebehandelaar.

Contact & aanmelding

Niet verzekerde zorg
Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg zonder verwijzing of zonder DSM-benoemde stoornis is geen verzekerde zorg. Verder zijn onder andere aanpassingsstoornissen, relatie- en werk gerelateerde problematiek, coaching, trainingen en lifestyle programma’s uitgesloten van verzekerde zorg. Alle uitsluitingen zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Niet verzekerde zorg kunnen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Soms is er een vergoeding mogelijk vanuit een aanvullend pakket. Is de problematiek werk gerelateerd of heeft deze invloed op uw werk dan is een werkgever vaak bereid een bijdrage te leveren.

Zorgverzekeraars

Klik hier voor een volledig overzicht van gecontracteerde en ongecontracteerde zorgverzekeraars 2018.

Een vergoeding voor verzekerde zorg zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico. In 2018 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


Klik hier voor een volledig overzicht van gecontracteerde en ongecontracteerde zorgverzekeraars 2019.

Een vergoeding voor verzekerde zorg zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico. In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


Zorgverzekeringen zijn in te delen in natura-, restitutie- en combinatiepolissen. Bij een naturapolis dient u zorg af te nemen in “natura” bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Gaat u toch naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan krijgt u een lagere vergoeding (tussen 50 en 80%). Bij een restitutiepolis heeft u een vrije keuze. Ook wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat ontvangt u een volledige of vrijwel volledige vergoeding. Soms is dat 100% van het wettelijk vastgestelde tarief en soms is dat een door uw zorgverzekeraar vastgesteld “marktconform” tarief. Verder zijn er combinatiepolissen waarbij de vrije keuze beperkt is tot een aantal zorgsoorten. Informatie over vergoedingen en voorwaarden zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2018 werken wij voor jeugd tot 18 jaar geheel contractvrij. Aangezien jeugdhulp via gemeenten alleen in natura wordt aangeboden komen de kosten vanaf 1 januari voor rekening van de cliënt of ouders. 

Wanneer de cliënt beschikt over een PGB kan de zorg eventueel hieruit bekostigd worden. Ook kan er door uw gemeente een eenmalige beschikking afgegeven worden, bijvoorbeeld wanneer de juiste hulp elders niet of niet tijdig beschikbaar is. Dit dient u zelf vooraf te regelen bij uw eigen gemeente.

Kosten voor hulp zonder verwijzing en intelligentie-onderzoek zonder medische noodzaak zijn altijd voor eigen rekening.

Contact & aanmelding

Kosten

De kosten van een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ zijn afhankelijk van tijdbesteding en diagnose.

De kosten voor een Basis GGZ product zijn niet afhankelijk van tijdbesteding maar gebaseeerd op een aantal criteria waaronder diagnose en ernst van de klachten.

Zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ wordt na afsluiten van het traject of na 365 dagen gedeclareerd. Onverzekerde zorg wordt maandelijks gedeclareerd. Klik op onderstaande button voor een volledig overzicht van onze tarieven.

Wij hebben het versturen en innen van nota’s uitbesteed aan Famed. Famed is een financieel dienstverlener voor de zorgsector. 

De betalingstermijn van 30 dagen is meestal voldoende om een nota voor verzekerde zorg met uw zorgverzekeraar af te handelen. Duurt de uitbetaling van uw zorgverzekeraar langer, heeft u de nota niet direct doorgestuurd, is de vergoeding geheel of gedeeltelijk verrekend met uw eigen risico of ontvangt u om een andere reden geen (volledige) vergoeding dan is het mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling aan te vragen bij Famed. Kijk voor meer informatie op www.notavanfamed.nl

Bekijk de betalingsvoorwaarden

Wachttijden

De capaciteit van onze praktijk is mede afgestemd op de budgetten die beschikbaar worden gesteld door gecontracteerde zorgverzekeraars. Hierdoor ontstaan er wachttijden die per zorgverzekeraar en zorgvraag kunnen variëren.

Wij doen ons uiterste best om wachtijden zoveel mogelijk te beperken. 

De gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de afgelopen twee maanden was voor:

  • Generalistische Basis GGZ: 12 weken tot intake en 1 weken tot start behandeling
  • Gespecialiseerde GGZ: 9 weken tot intake en 3 weken tot start behandeling.

(laatste update: 9-9-2019)


De verwachtte wachttijd tot intake is:

  • circa 16 - 18 weken voor Generalistische Basis GGZ;
  • circa 25 - 28 weken voor Gespecialiseerde GGZ.

Tussen intake en de start van een behandeling hanteren wij in principe geen wachttijd. Vervolgafspraken proberen wij binnen 2 weken in te plannen.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk. Wij adviseren u ook om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar is verplicht u te ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wanneer uw zorgverzekeraar niet binnen de Treeknorm passende zorg kan vinden kunt u dit melden aan de Nederlandse Zorg Autoriteit via www.nza.nl/contact/meldpunt. De NZA houdt toezicht op de zorgverzekeraar en kan deze melding in onderzoek nemen.


Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn
Europalaan 71
2408 BJ ALPHEN AAN DEN RIJN


Kvk: 53887646

Praktijk AGB code: 94056663


Telefoon

 0172 653 112

Fax
 0172 653 172 

Email
 europalaan@spa-psychologie.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Waardeer mij