Hoe gaat Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn om met uw privacy? En wat kunt u doen als u een klacht heeft? Deze informatie vindt u hieronder.

Vragenlijsten
Meestal zullen wij u enkele vragenlijsten aanbieden bij aanvang en gedurende het zorgtraject. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijsten invult. Dit kan meestal vanaf uw computer thuis maar eventueel ook bij ons op de praktijk. Wanneer u de vragenlijsten thuis invult blijft er meer tijd over voor behandeling op de praktijk. U ontvangt inloggegevens per e-mail en vervolgens een automatisch bericht telkens wanneer er een nieuwe vragenlijst klaarstaat. Dit bericht bevat een link waarmee u kunt inloggen in ons systeem. Het is mogelijk dat een vragenlijst eenmalig wordt afgenomen of juist op meerdere momenten gedurende een zorgtraject. Ook wanneer uw zorgtraject al is afgesloten stellen wij het zeer op prijs wanneer u een aangeboden vragenlijst invult. Het gaat dan om een eindmeting.
De resultaten geven uw zorgverlener inzicht in de problematiek en het verloop van de behandeling. Onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden voor statistiek, wetenschappelijk onderzoek, en kwaliteitsverbetering. Deze gegevens worden altijd geanonimiseerd en zijn nooit te herleiden naar een persoon.

Privacy en informatieverstrekking

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen met wie wel of juist geen informatie gedeeld wordt en wat uw rechten zijn. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling, uw behandelaar of onze praktijk dan zijn er diverse mogelijkheden.

Allereerst kunt u uw onvrede of klacht bespreken met uw behandelaar/zorgverlener. Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zijn die niet meer overeenkomen met uw verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wilt u uw onvrede of klacht liever niet direct met uw zorgverlener/behandelaar bespreken neem dan contact op met ons secretariaat of eventueel rechtstreeks met onze directie. Dit kan via het contactformulier of telefonisch op 0172 653 112. Wij sturen u dan informatie over onze klachtenregeling, nemen uw klacht in ontvangst en nodigen u uit voor een gesprek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het onafhankelijk Klachtenloket Zorg. Het Klachtenloket probeert de klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris geeft advies over het indienen van een klacht, staat u bij met het formuleren van uw klacht, neemt de klacht in ontvangst en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zor...

Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. De behandeltermijn is maximaal 6 weken. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden wanneer dit noodzakelijk is voor nader onderzoek of een zorgvuldige klachtenafhandeling.

Kunnen wij uw klacht niet oplossen dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509LP Den Haag, tel. 070 – 310 5380. Aan het voorleggen van een geschil zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl

Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn
Europalaan 71
2408 BJ ALPHEN AAN DEN RIJN


Kvk: 53887646

Praktijk AGB code: 94056663


Telefoon

 0172 653 112

Fax
 0172 653 172 

Email
 europalaan@spa-psychologie.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Waardeer mij