Hoe gaat Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn om met uw privacy? En wat kunt u doen als u een klacht heeft? Deze informatie vindt u hieronder.

Vragenlijsten

Meestal zullen wij u enkele vragenlijsten aanbieden bij aanvang en gedurende het zorgtraject. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijsten invult. Dit kan meestal vanaf uw computer thuis maar eventueel ook bij ons op de praktijk. Wanneer u de vragenlijsten thuis invult blijft er meer tijd over voor behandeling op de praktijk. U ontvangt inloggegevens per e-mail en vervolgens een automatisch bericht telkens wanneer er een nieuwe vragenlijst klaarstaat. Dit bericht bevat een link waarmee u kunt inloggen in ons systeem. Het is mogelijk dat een vragenlijst eenmalig wordt afgenomen of juist op meerdere momenten gedurende een zorgtraject. Ook wanneer uw zorgtraject al is afgesloten stellen wij het zeer op prijs wanneer u een aangeboden vragenlijst invult. Het gaat dan om een eindmeting.

De resultaten geven uw zorgverlener inzicht in de problematiek en het verloop van de behandeling. Onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden voor statistiek, wetenschappelijk onderzoek, en kwaliteitsverbetering. Deze gegevens worden altijd geanonimiseerd en zijn nooit te herleiden naar een persoon.

Privacy en informatieverstrekking

Wij zijn wettelijk verplicht uw BSN-nummer te verifiëren en identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument. Dit geldt ook voor kinderen. Uw BSN-nummer wordt gebruikt in het declaratieverkeer.

Alleen verwijzer en huisarts ontvangen van ons informatie over de diagnose, voortgang en resultaten van de behandeling. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit dan door aan uw zorgverlener. Wij verstrekken geen enkele informatie over u of uw behandeling aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij zijn wettelijk verplicht diagnose- en behandelinformatie aan te leveren aan DIS (DBC Informatie Systeem) en SBG (Stichting Benchmark GGZ). Deze informatie is gepseudonimiseerd en versleuteld. Met andere woorden, uw persoonsgegevens staan niet bij de behandelinformatie. Alle bij één persoon uitgevoerde behandelingen zijn echter wel aan elkaar gekoppeld onder hetzelfde pseudoniem. Deze informatie wordt door overheid en zorgverzekeraars gebruikt voor bijvoorbeeld statistiek en kostenbeheersing. Daarnaast bevatten declaraties voor Gespecialiseerde GGZ ook diagnose informatie.
Heeft u bezwaar tegen vermelding van diagnose informatie op de declaratie en aanlevering van data aan DIS en SBG dan kunt u hier bezwaar tegen maken door middel van een privacyverklaring. Deze verklaring wordt toegevoegd aan uw dossier en een kopie wordt aan uw zorgverzekeraar gestuurd of kunt u zelf meesturen met de nota. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij ons secretariaat.

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling, uw behandelaar of onze praktijk dan zijn er diverse mogelijkheden.


Allereerst kunt u uw onvrede of klacht bespreken met uw behandelaar/zorgverlener. Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zijn die niet meer overeenkomen met uw verwachtingen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.


Wilt u uw onvrede of klacht liever niet direct met uw zorgverlener/behandelaar bespreken neem dan contact op met ons secretariaat of eventueel rechtstreeks met onze klachtenfunctionaris. Dit kan via het contactformulier in of telefonisch op 0172 653 112.

De klachtenfunctionaris geeft informatie en advies over het indienen van een klacht, staat u bij met het formuleren van uw klacht, neemt de klacht in ontvangst en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.


Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. De behandeltermijn is maximaal 6 weken. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden wanneer dit noodzakelijk is voor nader onderzoek of een zorgvuldige klachtenafhandeling.


Kunnen wij uw klacht niet oplossen dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509LP Den Haag, tel. 070 – 310 5380. Aan het voorleggen van een geschil zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl

Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn
Europalaan 71
2408 BJ ALPHEN AAN DEN RIJN


Kvk: 53887646

Praktijk AGB code: 94056663


Telefoon

 0172 653 112

Fax
 0172 653 172 

Email
 europalaan@spa-psychologie.nl

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Waardeer mij